חוק הפרגולות

חוק הפרגולות הוא למעשה הכינוי השגור לתיקון חוק במסגרת תקנות התכנון והבנייה של משרד הפנים. תיקון זה בא ומקל על מי שמבקש להתקין הצללה/פרגולה בביתו. התיקון לחוק מציין את הקריטריונים אשר מזכים בהקלה בהליך הרישוי ואת הקריטריונים הדורשים רישוי בדומה לעבר ללא שינוי.

הגדרה לפרגולה (מצללה): מבנה ללא קירות, שתקרתו משטח הצללה הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות %40 ממנו.

חברת טופדור מספקת ייעוץ ופתרונות לכל שאלה או צורך, יחד עם זאת, החובה על הליך הרישוי מול הרשות המקומית, עומדת על הלקוח ולמעשה עם ההזמנה מטופדור, הוא מאשר את השלמת התהליך מול הרשות המקומית.

 

חברת טופדור ייצור והתקנת שערים, גדרות, פרגולות וכל מה שצריך לבית.

התקשרו עכשיו טלפון: 1700-701-791